игуменъ Варнава (varnava_mp) wrote,
игуменъ Варнава
varnava_mp

Великое Освященіе воды въ Царской Россіи

По е́же рещи́ свяще́ннику заамво́нную моли́тву, исхо́димъ вси́ ко крести́льницѣ, предыду́щимъ свѣщено́сцемъ, по ни́хъ же діа́кономъ и свяще́нникомъ со Ева́нгеліемъ и кади́ломъ. Бра́тіи пою́щимъ настоя́щія тропари́ сія́, гла́съ 8:
       Гла́съ Госпо́день на вода́хъ вопіе́тъ, глаго́ля:* пріиди́те, пріими́те вси́* Ду́ха прему́дрости,* Ду́ха ра́зума,* Ду́ха стра́ха Бо́жія,* я́вльшагося Христа́. [Три́жды.]
       Дне́сь во́дъ освяща́ется естество́,* и раздѣля́ется Іорда́нъ,* и свои́хъ во́дъ возвраща́етъ струи́,* Влады́ку зря́ креща́ема.[Два́жды.]
       Яко Человѣ́къ, на рѣку́ прише́лъ еси́, Христе́ Царю́,* и ра́бское креще́ніе прія́ти тщи́шися, Бла́же,* отъ Предте́чеву руку́* грѣ́хъ ра́ди на́шихъ, Человѣколю́бче. [Два́жды.]
       Сла́ва, и ны́нѣ, гла́съ то́йже:
       Ко гла́су вопію́щаго въ пусты́ни:* угото́вайте пу́ть Госпо́день,* прише́лъ еси́, Го́споди, зра́къ ра́бій пріи́мъ,* креще́нія прося́, не вѣ́дый грѣха́.* Ви́дѣша Тя́ во́ды и убоя́шася.* Тре́петенъ бы́сть Предте́ча и возопи́, глаго́ля:* ка́ко просвѣти́тъ свѣти́льникъ Свѣ́та?* Ка́ко ру́ку положи́тъ ра́бъ на Влады́ку?* Освяти́ мене́ и во́ды, Спа́се, взе́мляй мíра грѣ́хъ.
      Діа́кону же испо́лнившу ектенію́, начина́етъ свяще́нникъ велегла́сно моли́тву сію́:
      Ве́лій еси́, Го́споди, и чу́дна дѣла́ Твоя́, и ни еди́но же сло́во дово́льно бу́детъ къ пѣ́нію чуде́съ Твои́хъ. [Три́жды.]
      Ты́ бо, хотѣ́ніемъ отъ не су́щихъ во е́же бы́ти приведы́й вся́ческая, и Твое́ю держа́вою содержи́ши тва́рь, и Твои́мъ про́мысломъ стро́иши мíръ. Ты́, отъ четы́рехъ стихíй тва́рь сочини́вый, четы́рми времены́ кру́гъ лѣ́та вѣнча́лъ еси́. Тебе́ трепе́щутъ у́мныя вся́ си́лы, Тебе́ пое́тъ со́лнце, Тебе́ сла́витъ луна́, Тебѣ́ прису́тствуютъ звѣ́зды, Тебе́ слу́шаетъ свѣ́тъ, Тебе́ трепе́щутъ бе́здны, Тебѣ́ рабо́таютъ исто́чницы. Ты́ просте́рлъ еси́ не́бо, я́ко ко́жу, Ты́ утверди́лъ еси́ зе́млю на вода́хъ, Ты́ огради́лъ еси́ мо́ре песко́мъ, Ты́ ко отдыха́ніемъ возду́хъ пролія́лъ еси́. Ангельскія си́лы Тебѣ́ слу́жатъ, арха́нгельстіи ли́цы Тебѣ́ кла́няются, многоочи́тіи херуви́ми и шестокрила́тіи серафи́ми, о́крестъ стоя́ще и облета́юще, стра́хомъ непристу́пныя сла́вы Твоея́ покрыва́ются. Ты́ бо, Бо́гъ Сы́й Неопи́санный, Безнача́льный же и Неизглаго́ланный, прише́лъ еси́ на зе́млю, зра́къ раба́ пріи́мъ, въ подо́біи человѣ́честемъ бы́въ, не бо терпѣ́лъ еси́, Влады́ко, милосе́рдія ра́ди ми́лости Твоея́, зрѣ́ти отъ діа́вола му́чима ро́да человѣ́ча, но прише́лъ еси́ и спа́слъ еси́ на́съ. Исповѣ́дуемъ благода́ть, проповѣ́дуемъ ми́лость, не таи́мъ благодѣя́нія: естества́ на́шего ро́ды свободи́лъ еси́, дѣ́вственную освяти́лъ еси́ утро́бу рождество́мъ Твои́мъ. Вся́ тва́рь воспѣва́етъ Тя́, я́вльшагося: Ты́ бо, Бо́гъ на́шъ, на земли́ яви́лся еси́ и съ человѣ́ки пожи́лъ еси́, Ты́ Іорда́нскія струи́ освяти́лъ еси́, съ небесе́ низпосла́вый Свята́го Твоего́ Ду́ха, и главы́ та́мо гнѣздя́щихся сокруши́лъ еси́ зміе́въ.
       И сіе́ у́бо свяще́нникъ глаго́ля три́жды, и во́ду руко́ю благословля́етъ на кíйждо сти́хъ:
      Ты́ у́бо, Человеколю́бче Царю́, пріиди́ и ны́нѣ наи́тіемъ Свята́го Твоего́ Ду́ха и освяти́ во́ду сію́. [Три́жды.]
       И да́ждь е́й благода́ть избавле́нія, благослове́ніе Іорда́ново, сотвори́ ю́ нетлѣ́нія исто́чникъ, освяще́нія да́ръ, грѣхо́въ разрѣше́ніе, неду́говъ исцѣле́ніе, де́моновъ всегуби́тельство, сопроти́внымъ си́ламъ непристу́пную, а́нгельскія крѣ́пости испо́лненную, да вси́, почерпа́ющіи и причаща́ющіися, имѣ́ютъ ю́ ко очище́нію ду́шъ и тѣле́съ, ко исцѣле́нію страсте́й, ко освяще́нію домо́въ и ко вся́кой по́льзѣ изря́дну. Ты́ бо еси́ Бо́гъ на́шъ, Иже водо́ю и Ду́хомъ обнови́вый обетша́вшее грѣхо́мъ естество́ на́ше. Ты́ еси́ Богъ на́шъ, водо́ю потопи́вый при Но́и грѣ́хъ. Ты́ еси́ Бо́гъ на́шъ, Иже мо́ремъ свободи́вый отъ рабо́ты фара́они Моисе́омъ ро́дъ евре́йскій. Ты́ бо еси́ Бо́гъ на́шъ, разрази́вый ка́мень въ пусты́ни, и потеко́ша во́ды, и пото́цы наводни́шася, и жа́ждущія лю́ди Твоя́ насы́тивый. Ты́ еси́ Бо́гъ на́шъ, Иже водо́ю и огне́мъ премѣни́вый Иліе́ю Изра́иля отъ пре́лести Ваа́ловы.
        Са́мъ и ны́нѣ, Влады́ко, освяти́ во́ду сію́ Ду́хомъ Твои́мъ Святы́мъ. [Три́жды.]
        Да́ждь же всѣ́мъ, прикаса́ющимся е́й, и причаща́ющимся, и ма́жущимся е́ю, освяще́ніе, здра́віе, очище́ніе и благослове́ніе.
        И спаси́, Го́споди, Раба́ Твоего́ Благочести́вѣйшаго, Самодержа́внѣйшаго, Вели́каго Госуда́ря на́шего Импера́тора [имяре́къ] всея́ Россíи. [Три́жды.]
        И Супру́гу Его́, Благочести́вѣйшую Госуда́рыню Императри́цу [имяре́къ]; Ма́терь Его́, Благочести́вѣйшую Госуда́рыню Императри́цу [имяре́къ]; Наслѣ́дника Его́, Благовѣ́рнаго Госуда́ря, Цесаре́вича и Вели́каго Кня́зя [имяре́къ] и ве́сь Ца́рствующій До́мъ.
        Спаси́, Го́споди, и поми́луй Святѣ́йшій Прави́тельствующій Всероссíйскій Сѵно́дъ, и сохрани́ и́хъ подъ кро́вомъ Твои́мъ въ ми́рѣ, покори́ и́мъ вся́каго врага́ и супоста́та, да́руй и́мъ вся́, я́же ко спасе́нію проше́нія, и жи́знь вѣ́чную, да и стихíями, и человѣ́ки, и а́нгелы, и ви́димыми, и неви́димыми сла́вится Твое́ пресвятое́ и́мя, со Отце́мъ и Святы́мъ Ду́хомъ, ны́нѣ, и при́сно, и во вѣ́ки вѣко́въ, ами́нь.
            И а́біе, благословля́я во́ду крестови́дно честны́мъ кресто́мъ, погружа́етъ его́ пра́во, низводя́ въ во́ду и возводя́, держа́ его́ обѣ́ма рука́ма, поя́ настоя́щій тропа́рь, во гла́съ пе́рвый:
           Во Іорда́нѣ креща́ющуся Тебѣ́, Го́споди,* Тро́ическое яви́ся поклоне́ніе:* Роди́телевъ бо гла́съ свидѣ́тельствоваше Тебѣ́,* возлю́бленнаго Тя́ Сы́на имѣну́я,* и Ду́хъ въ ви́дѣ голуби́нѣ* извѣ́ствоваше словесе́ утвержде́ніе.* Явле́йся Христе́ Бо́же* и мíръ просвѣще́й, сла́ва Тебѣ́.
         Пѣвце́мъ то́ же пою́щимъ. Па́ки и второ́е та́кожде кресто́мъ зна́менуетъ во́ду и тропа́рь пое́тъ то́й же. И пѣвце́мъ то́ же пою́щимъ. И тре́тіе та́кожде. И взе́мъ свяще́нникъ свяще́нную во́ду на блю́до и обратя́ся на за́падъ лице́мъ, въ лѣ́вой руцѣ́ держа́ честны́й кре́стъ, а въ пра́вой васильки́, [кропи́тъ крестообра́зно на вся́ страны́]. И прихо́дитъ пре́жде настоя́тель и цѣлу́етъ честны́й кре́стъ, и зна́менуетъ его́ свяще́нникъ по лицу́ василько́мъ со свяще́нною водо́ю. Та́же свяще́нницы прихо́дятъ по чи́ну своему́. По тому́ же чи́ну и вся́ бра́тія. Пое́тся же тогда́ тропа́рь: Во Іорда́нѣ креща́ющуся Тебѣ́, Го́споди.., мно́гащи, до́ндеже освяти́тся вся́ бра́тія водны́мъ кропле́ніемъ.
         
         (Иллюстраціи взяты отсюда)

Tags: дореволюцiонные тексты, месяцесловъ, новости и аналитика, патріотизмъ
Subscribe

promo varnava_mp march 14, 2013 21:13 77
Buy for 10 tokens
По мнению большинства историков, мы можем более или менее достоверно судить об истории Руси, начиная с периода правления Петра I, хотя в наших знаниях и о том времени есть немало пробелов. Что же касается правления его отца, Алексея Михайловича (1629–1676 гг.), то оно окружено…
 • Post a new comment

  Error

  Anonymous comments are disabled in this journal

  default userpic

  Your reply will be screened

  Your IP address will be recorded 

 • 0 comments